Mille Fleurs naai-atelier logo

Algemene voorwaardenMille Fleurs
naai-atelier

12-8-2021

Versie 1.5

Algemeen

 • Mille Fleurs naai-atelier is een klein bedrijf dat vanuit huis werkt. Omgangsnormen en
  -waarden zijn van toepassing zoals ze sociaal maatschappelijk geaccepteerd worden.
 • Bij vragen of klachten kunt u altijd bellen of mailen.
 • Bij klachten verzoek ik u vriendelijk deze eerst bij mij te melden via mail of telefoon en niet via social media zoals facebook of twitter.
 • Er zal altijd gekeken worden naar een passende oplossing bij klachten waarmee beide partijen het eens kunnen worden.

 

Her- en verstelwerkzaamheden

 • Er worden alleen veranderingen aan de kleding gedaan die met de klant zijn overlegd.
 • Bij ontevredenheid over resultaat zal er in overleg naar een gepaste oplossing worden gezocht. In eerste instantie wordt, als dit mogelijk is, de ‘fout’ hersteld. Mocht het herstellen van de ‘fout’ niet lukken dan kan er een vergoeding worden gegeven voor de gemaakte kosten en de waarde van het kledingstuk. Het kledingstuk wordt alleen volledig vergoed als dit nog nieuw is en er een kassabon kan worden overhandigd waarbij duidelijk is dat het kledingstuk niet ouder dan een half jaar is.
 • Bij beschadiging van het kledingstuk zal de klant op de hoogte worden gebracht en zal er naar een passende oplossing worden gezocht. Dit kan door een eventuele ‘onzichtbare’ reparatie. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben dan kan er een vergoeding worden gegeven voor de gemaakte kosten en de waarde van het kledingstuk. Het kledingstuk wordt alleen volledig vergoed als dit nog nieuw is en er een kassabon kan worden overhandigd waarbij duidelijk is dat het kledingstuk niet ouder dan een half jaar is.
 • Wanneer een kledingstuk is vergoed door betaling van het volledige aankoopbedrag is het beschadigde kledingstuk eigendom van Mille Fleurs naai-atelier geworden.
 • Om aanspraak te kunnen maken op een volledige vergoeding van het kledingstuk is een schriftelijke klacht per post of per mail nodig en een (kopie van de) kassabon van het beschadigde kledingstuk. Dit alles wordt pas in behandeling genomen wanneer een andere oplossing is geprobeerd en het resultaat niet naar wens is.
 • Prijzen uit de prijslijst zijn een indicatie. De prijs kan per kledingstuk verschillen. De prijslijst is dus niet bindend.
 • Schriftelijke prijsopgaven zijn een half jaar geldig. Hierna kan de prijs gewijzigd zijn.
 • Mondelinge prijsopgaven zijn twee weken geldig. Dit hangt af van het feit in hoeverre ik het onthoud.
 • Wanneer het kledingstuk in het atelier is gepast, door mij is gezien en de te veranderende centimeters door mij gemeten zijn, maar het eindresultaat zit toch nog niet goed, dan wordt dit kosteloos veranderd.
 • Wanneer de te veranderende maten door de klant zelf zijn gemeten en doorgegeven, is dit voor risico van de klant. Mocht het aantal centimeters overeenkomen met wat er is gedaan, maar het eindresultaat zit niet goed, dan wordt de verandering in rekening bij de klant gebracht.
 • Zodra het kledingstuk voor de klant klaar hangt, zal deze  gebeld worden om een afspraak te maken wanneer de klant het weer op kan halen. Mocht de klant deze afspraak missen dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om een nieuwe afspraak te maken om het kledingstuk op te halen, dit kan telefonisch. Kleding wordt één jaar na de gemaakte eerste afhaalafspraak bewaard. Daarna wordt het automatisch eigendom van Mille Fleurs naai-atelier en kan het verkocht worden om de gemaakte kosten te dekken.
 • Mocht door een fout in het doorgegeven telefoonnummer ik de klant niet kunnen bereiken dan is het aan de klant zelf om te bellen. Deze kan ervan uitgaan dat wanneer ik binnen 3 weken geen contact heb opgenomen, de contactgegevens bij mij verkeerd zijn geregistreerd. De klant is natuurlijk altijd vrij om tussentijds te bellen om eventuele wijzigingen in de contactgegevens door te geven.

 

 Nieuw te maken kleding

 • Wanneer er wordt gevraagd naar een prijsopgave zonder enig voorbeeld van wat het gaat worden zal de prijsopgave erg ruim worden genomen.
 • Nadat er voorbeelden zijn besproken en de klant duidelijk heeft gemaakt wat deze precies wil, zullen er vrijblijvend enkele voorbeeld tekeningen worden gemaakt. De klant kan hieruit kiezen en combineren tot het perfecte model is bedacht.
 • Bij een eerste afspraak zullen ook de maten opgemeten worden. Dit om de frequentie van het aantal afspraken voor de klant te verkleinen. Dit is geheel gratis en valt onder service. Er kan dan nog afgezien worden van de opdracht.
 • Men dient bij het opmeten van de maten zelf op te letten dat er een goede bustier gedragen wordt en de juiste schoenen. Dit geldt ook voor alle doorpassingen.
 • Maten die niet door mij worden gemeten, maar schriftelijk of mondeling worden doorgegeven zijn voor verantwoordelijkheid van de klant. Mochten de maten niet kloppen, dan zullen aanpassingen aan het kledingstuk voor de rekening van de klant komen aan de hand van de prijslijst voor het verstellen en herstellen van kleding.
 • Wanneer de maten zijn opgenomen en het model door de klant is goedgekeurd, dit kan ook mondeling, zal er een definitieve prijsopgave worden gestuurd.
 • Van deze prijsopgave dient 25% vooruit te worden betaald. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening nummer NL35INGB0008165141 tnv C.M.W. Homs te Westervoort. Wanneer dit bedrag is voldaan krijgt u per mail een bevestiging. Hierna zal begonnen worden aan het tekenen van de patronen.
 • Wanneer u de opdracht na betaling van dit vooruit betaalde bedrag annuleerd krijgt u dit bedrag niet terug. Dit ter vergoeding van de gemaakte kosten.
 • Eventuele wijzigingen aan het model nadat met de opdracht akkoord is gegaan, kunnen worden overlegd. Eventueel kan dit extra kosten met zich brengen. Hierover krijgt u dan een vernieuwde prijsopgave.
 • Voor het maken van het kledingstuk zal een doorpas plaatsvinden. Eventueel kunnen er ook toilles (proefstukken) gemaakt worden. Afhankelijk van het model kunnen dit er meerdere zijn. Deze zijn bij de prijs inbegrepen en hebben geen invloed meer op de prijs.
 • Alle prijsopgaven en prijzen zijn exclusief stofkosten en uiterlijke en voorkeurgevoelige fournituren als knopen.
 • Stoffen dient de klant zelf aan te schaffen en de klant is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stoffen. Ik kan de klant stofadvies geven over welke stoffen eventueel geschikt zijn. Ook kunt u wellicht advies vragen aan de verkoper van de stof. Voor dit advies ben ik niet verantwoordelijk.
 • Mocht de klant erg twijfelen, dan kan er een afspraak gemaakt worden waarbij ik mee ga stoffen kopen. Dit moet vooraf besproken worden en zal bij de prijs worden inbegrepen. De stoffen dienen ook dan alsnog door de klant te worden betaald.
 • Ik geef een advies over hoeveel meter de klant nodig heeft. De hoeveelheid die u uiteindelijk haalt is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer er stof te kort gekomen wordt, zal er naar een passende oplossing gezocht worden. Wanneer dit van invloed is op het model zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. De stof wordt dan pas geknipt wanneer de klant hiermee akkoord gaat.
 • Stoffouten in de stof zijn voor de verantwoordelijkheid van de klant. Ik zal proberen er om heen te knippen. Mocht er hierdoor stof te kort zijn, dan komt dit voor de verantwoordelijkheid van de klant en zal er naar een passende oplossing gezocht worden zoals ook bij een tekort aan stof.
 • Wanneer het kledingstuk gereed is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Deze kan dan het resterende verschuldigde bedrag overmaken op het rekeningnummer of contant betalen. De klant krijgt hiervan een betalingsbewijs. Pas wanneer het bedrag op de rekening staat of overhandigd is, kan de klant het kledingstuk mee naar huis nemen; tot die tijd blijft het in bezit van Mille Fleurs naai-atelier.
 • De datum dat het kledingstuk gereed moet zijn, wordt bij de eerste afspraak besproken. Wanneer deze datum verandert, moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven. Hierop zal waar mogelijk de planning worden aangepast. Wanneer deze datum dusdanig wordt verplaatst dat het op tijd afronden van het kledingstuk niet meer mogelijk is, dan komt dit voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant zelf. Mocht een nieuwe datum niet meer haalbaar zijn dan bent u het totale bedrag min 10% verschuldigd wanneer u dan van de opdracht afziet. Of een datum haalbaar is of niet wordt door mij bepaald en bekeken. In overleg wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

Naailessen/Naaicursus

 • Voorafgaand aan de lessen is er een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar wat de wensen van de klant zijn en wordt het aanmeldformulier ingevuld (als dit nog niet is ingevuld.)
 • Lessen worden gegeven bij de klant aan huis.
 • Lessen kosten €30,- per uur. Bij dan 5 lessen en als er vooraf contant betaald wordt, krijgt de klant €2,- korting.
 • Duur van de lessen kan is naar wens van de klant voor zover dit mogelijk is, afgesproken worden.
 • De lessen zijn individueel. Eventueel kan de cursus door twee personen gevolgd worden. De tweede persoon krijgt € 5,- korting per uur.
 • Patroonpapier, stoffen en andere fournituren dient de klant zelf aan te schaffen.
 • De klant dient zelf in het bezit te zijn van een naaimachine en andere benodigdheden om te tekenen. Eventueel kunnen er in overleg de eerste les wel linialen als voorbeeld meegenomen worden door mij, mits de klant van plan is om deze zelf aan te schaffen.
 • Lessen worden per les aan het eind van de les contant voldaan. Er kan ook vooruit betaald worden per 5 uur les. Deze worden dan per direct ingepland.
 • Wordt er voor 5 lessen betaald, dan worden deze meteen ingepland. Wordt er per les betaald dan wordt deze per stuk na afloop van de vorige les ingepland.
 • Bij ziekte dient de klant dit zo vroeg mogelijk te laten weten. Is de les voor 12.00 gepland, dan dient men dit voor 9.00 te melden per telefoon (bellen, sms of whats-app) op nummer 06 – 2726529. Is de les tussen 12.00 en 18.00 gepland, dan de afwezigheid graag voor 10.00 melden per telefoon op nummer 06 – 2726529. Is de les na 18.00 gepland dit graag voor 14.00 laten weten per telefoon op nummer 06 – 2726529.
 • Afmeldingen graag via telefoon kenbaar maken via bellen, sms-en, whats-app. Gelieve niet per mail door te geven.
 • Wanneer er achteraf betaald wordt, maar de klant komt niet op de afgesproken tijd zonder afmelding, dan wordt er € 5,- in rekening gebracht.
  Wanneer er vooruit betaald is, en de klant komt niet op de afgesproken tijd zonder afmelding dan kan deze geen nieuwe afspraak maken om deze in te halen. Het geld van de gemiste afspraak wordt niet geretourneerd.
 • Wanneer er vooruit betaald is en de klant kan de afspraak niet na komen, maar de klant meldt op tijd af dan kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Geld wordt niet geretourneerd.

contact:

Openingstijden:

Mille Fleurs naai-atelier
Claassenland 11

6932 AZ Westervoort

tel: 06-27260529

e-mail: info@millefleurs-naaiatelier.nl

kvk: 61495085

langskomen alleen op afspraak

ma: 9.00-14.30

di: op afspraak

wo: op afspraak

do: 9.00-14.30

vr: op afspraak

za: op afspraak

zo: gesloten